Den kdy budem bez vzduchu.

13 Červen 2088 - 21:49:00

Budem na Zemi bez vzduchu protože lidé vykáci všechny stromy
A zasadí tam palmy.
Taky zemřeme nebudeme mýt pitnou vodu ,všude budou odpadky.
Plasty, sklo
A uhine všechna zvěř.
Pomyslete na to a chraňte zemi
Třidťe odpady
Od toho máme odpadkový koš

23377 : 04 : 42 : 0 . 0
Dny Hodiny Minuty Vteřiny Desetiny
vteřiny
2019789720 . 0
Vteřiny Desetiny vteřiny
33663162
Minuty
561052
Hodiny


Autor: Vladislav Kitayev rok nar. 2006, odpocetcasu.cz